subscribe: Posts | Comments

Määratlemata

Määratlemata

Määratlemata

Eesti Autismiühing on ellu kutsutud selleks, et . . .

  • toetada autismispektri häirega inimesi ja nende peresid ning kaitsta nende õigusi
  • koolitada ja nõustada kõiki võrgustikuliikmeid, kellel on kokkupuuteid autismispektri häirega
  • katusorganisatsioonina koondada piirkondlikke organisatsioone kogu Eestis
  • olla koostööpartneriks kõigile asjaomastele institutsioonidele nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel
  • toetada ühiskonnapoolse mõistva suhtumise arengut autismispektri häirega inimestesse
  • toetada sobilike ja kaasaegsete sekkumisviiside kasutamist autismispektri häirega inimeste õpetamisel, arendamisel ja toetamisel läbi elukestva õppe

Meie soov on aidata kõiki, kellel on tekkinud küsimusi autismispektri häirete kohta. Loodame, et leiate meie veebilehelt oma küsimustele vastuse ja otsime koos lahendusi nendele, mis võivad algul vastuseta jääda.

Uudised


XXI puuetega inimeste kultuurifestival 3.-4.juunil Tartus...

posted on: mai 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

3.-4.juunil toimub Tartus Vanemuise kontserdimajas XXI Puuetega inimeste kultuurifestival. Oodatud on kõik huvilised. Sissepääs prii. Festival:             ...

Huvitav koolitus Portugalis 25.-27.novembril 2016

posted on: mai 16, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Huvitav koolitus spetsialistidele (psühholoogid, logopeedid, vaimse tervise spetsialistid ja õpetajad) Portugalis 25-27.novembril 2016. Soodushind kehtib kuni...

Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu tugigrupi kohtumine 18.mail...

posted on: mai 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing kutsub tugigrupi kohtumisele 18.mail, kus tutvustatakse Merimetsa Tugikeskuse teenuseid autismispektri häirega...

Vanemate vestlusring 21.mail

posted on: mai 3, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

  Laupäeval, 21.mail kell 11.00-14.00 toimub vanemate vestlusring Tartus, Rahu tn 8 (Tartu Puuetega Inimeste Kojas). Vanematega vestlevad kliiniline psühholoog Katrin Pruulmann ja kliiniline psühholoog Margit Koolmeister. Vestlusringi ootame autismispektri häiretega laste vanemaid, kes soovivad aidata ennast ja teisi. Ürituse omaosalustasu on 2 EUR, mille saab tasuda kohapeal. Palume osaleda soovijatel ette registreerida tel 5119685 või meilil: autismeesti(ät)gmail.com Kui te olete registreerunud, kuid mingil põhjusel siiski ei saa osaleda, siis palume kindlasti sellest ka teavitada!...

Korralise üldkoosoleku kutse 17.mail 2016

posted on: apr. 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Hea Eesti Autismiühingu liige!   Ootame Teid teisipäeval, 17. mail 2016.a.  kell 14.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiühingu korralisele üldkoosolekule. Päevakord: “Arvuti ja internet- kas sõbrad või vaenlane?” (Räägime sellest, mida teevad meie lapsed arvutis ja internetis, interneti- ja virtuaalmaailma võimalikest ohtudest, internetisõltuvusest) Kätlin Konstabel, psühholoog, 90 min Ülevaade Sotsiaalministeeriumi uuringust patsientide esindusorganisatsioonide kohta Eestis (2016). Marianne Kuzemtšenko, 20 min Ülevaade Praxise uuringust erivajadustega noortest ja nende kaasamisest noorsootöösse (2016) Marianne Kuzemtšenko, 20 min EAÜ 2015. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min Jooksvad küsimused, 2016.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 30 min   NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Selleks palun täitke juuresolev volitus ja kas (valige teile sobiv variant): postitage aadressil Eesti Autismiühing, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt...

1.juulist muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele...

posted on: apr. 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Alates 01.07.2016 muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele. Vastav määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/101032016011 See tähendab, et uue süsteemi järgi määratakse alates 01.07.2016 puude aste ja liik neile 16-64-aastastele: a) kes taotlevad puuet tööeas esmakordselt b) kelle varasema puude astme ja liigi määramise ning toetuse määramise otsuse tähtaeg jõuab kätte ja kes soovivad uut määramist taotleda. Puude astme ja liigi määramise taotlemiseks tuleb alates 01.07.2016 pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse (nagu senigi) või Töötukassasse. Puude astme ja liigi määramist saab taotleda ka koos töövõime hindamise taotlemisega. Puudetoetuste suurused on uues süsteemis seotud puude astme ja liigiga. Määruses on kirjas, kui mitu protsenti moodustab toetus summa sotsiaaltoetuse määrast kuus. Sotsiaaltoetuste määr kuus on 2016 aastal 25,57 eurot. Arusaamise lihtsustamiseks on tabelisse koondatud toetuste kuusummad vastavalt puude liigile ja astmele. Tabel on leitav...

Seminar Barcelonas 21.oktoobril 2016

posted on: apr. 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

21.oktoobril 2016 toimub Barcelonas seminar “Autism and Adulthood”. Loe...

Vanemate nõustamine 30.aprillil

posted on: apr. 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Psühholoogilise nõustamise vestlusring   Laupäeval, 30.aprillil kell 11.00-14.00 toimub vanemate vestlusring Tartus, Rahu tn 8 (Tartu Puuetega Inimeste Kojas). Vanematega vestlevad kliiniline psühholoog Katrin Pruulmann ja kliiniline psühholoog Margit Koolmeister. Vestlusringi ootame autismispektri häiretega laste vanemaid, kes soovivad aidata ennast ja teisi. Ürituse omaosalustasu on 2 EUR, mille saab tasuda kohapeal. Palume osaleda soovijatel ette registreerida tel 5119685 või meilil: autismeesti(ät)gmail.com Kui te olete registreerunud, kuid mingil põhjusel siiski ei saa osaleda, siis palume kindlasti sellest ka...

Tugigrupp Tallinnas 28.aprillil

posted on: apr. 5, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing korraldab tugigrupi vanematele...

Rahvusvaheline autismipäev 2.aprillil

Rahvusvaheline autismipäev 2.aprillil

posted on: apr. 1, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

PRESSITEADE  1.aprill 2016   Laupäeval, 2.aprillil korraldab Eesti Autismiühing koos Tallinna Tondi Põhikooliga Tallinnas teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismipäeva. Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autism on vägagi keerukas diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autism ei tähenda kasvatamatust, vaid nende inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ühiskonnale arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Tallinna Tondi Põhikool on üks esimesi koole Eestis, kus hakati jagama spetsiifilist õpet autismiga lastele ja neil on hindamatu kogemus, mida jagada kõigile lapsevanematele ja spetsialistidele”. Teabepäevale oodatakse kõiki, kes soovivad ennast muuta teadlikumaks – lapsevanemaid, valdkonna spetsialiste, aga ka kõiki teisi huvilisi. Teabepäeval jagavad oma kogemusi autistlike laste õpetamisega Tondi Põhikooli direktor Sirli Väinsar, õpetajad Linnu Mae ja Ege Kuusk ning oma kogemust autistliku lapse kasvatamisel jagab lapsevanem Angelika Tief. Autismist meediku pilgu läbi...

« Vanemad