subscribe: Posts | Comments

Määratlemata

Koolitusseminar ja supervisioonivõimalus Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuses...

Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus korraldab augustis taas koolitusseminari ja pakub supervisiooni võimalust autismispektri häiretega ning erivajadustega lastega  töötavatele spetsialistidele (psühholoogid, lasteaia- ja kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad). Lisaks pakume võimalust viia läbi supervisioon Teie asutuses ainult Teie töötajatele ja erivajadustega laste vanematele. Täpsema info saamiseks kirjutage palun koolitused@katriito.ee Koolitajaks on Liis Nõupuu, kes on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ning psühholoogia õpingud autismi-alase magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega  nii Eestis, Ungaris kui Suurbritannias. Ta on saanud Londonis põhjaliku käitumisteraapia väljaõppe ning töötanud seal üle kahe aasta 2-12-aastaste autistlike lastega. Käesolevalt on Liisi õpetada grupp  2-aastaseid tavalapsi Budapesti ingliskeelses lasteaias. Koolitused toimuvad järgmiselt: T, 16. aug Tallinnas koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) K, 17. aug Tallinnas supervisioon Autismispektri häiretega laste käitumisprobleemidega toimetulek (5 akad. tundi) N, 18. aug Tartus koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) R, 19....

Määratlemata

Koolitusseminar ja supervisioonivõimalus Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuses...

Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus korraldab augustis taas koolitusseminari ja pakub supervisiooni võimalust autismispektri häiretega ning erivajadustega lastega  töötavatele spetsialistidele (psühholoogid, lasteaia- ja kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad). Lisaks pakume võimalust viia läbi supervisioon Teie asutuses ainult Teie töötajatele ja erivajadustega laste vanematele. Täpsema info saamiseks kirjutage palun koolitused@katriito.ee Koolitajaks on Liis Nõupuu, kes on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ning psühholoogia õpingud autismi-alase magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega  nii Eestis, Ungaris kui Suurbritannias. Ta on saanud Londonis põhjaliku käitumisteraapia väljaõppe ning töötanud seal üle kahe aasta 2-12-aastaste autistlike lastega. Käesolevalt on Liisi õpetada grupp  2-aastaseid tavalapsi Budapesti ingliskeelses lasteaias. Koolitused toimuvad järgmiselt: T, 16. aug Tallinnas koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) K, 17. aug Tallinnas supervisioon Autismispektri häiretega laste käitumisprobleemidega toimetulek (5 akad. tundi) N, 18. aug Tartus koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) R, 19....

Määratlemata

Koolitusseminar ja supervisioonivõimalus Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskuses...

Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus korraldab augustis taas koolitusseminari ja pakub supervisiooni võimalust autismispektri häiretega ning erivajadustega lastega  töötavatele spetsialistidele (psühholoogid, lasteaia- ja kooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad). Lisaks pakume võimalust viia läbi supervisioon Teie asutuses ainult Teie töötajatele ja erivajadustega laste vanematele. Täpsema info saamiseks kirjutage palun koolitused@katriito.ee Koolitajaks on Liis Nõupuu, kes on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ning psühholoogia õpingud autismi-alase magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega  nii Eestis, Ungaris kui Suurbritannias. Ta on saanud Londonis põhjaliku käitumisteraapia väljaõppe ning töötanud seal üle kahe aasta 2-12-aastaste autistlike lastega. Käesolevalt on Liisi õpetada grupp  2-aastaseid tavalapsi Budapesti ingliskeelses lasteaias. Koolitused toimuvad järgmiselt: T, 16. aug Tallinnas koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) K, 17. aug Tallinnas supervisioon Autismispektri häiretega laste käitumisprobleemidega toimetulek (5 akad. tundi) N, 18. aug Tartus koolitus Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (6 akad. tundi) R, 19....

Eesti Autismiühing on ellu kutsutud selleks, et . . .

  • toetada autismispektri häirega inimesi ja nende peresid ning kaitsta nende õigusi
  • koolitada ja nõustada kõiki võrgustikuliikmeid, kellel on kokkupuuteid autismispektri häirega
  • katusorganisatsioonina koondada piirkondlikke organisatsioone kogu Eestis
  • olla koostööpartneriks kõigile asjaomastele institutsioonidele nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel
  • toetada ühiskonnapoolse mõistva suhtumise arengut autismispektri häirega inimestesse
  • toetada sobilike ja kaasaegsete sekkumisviiside kasutamist autismispektri häirega inimeste õpetamisel, arendamisel ja toetamisel läbi elukestva õppe

Meie soov on aidata kõiki, kellel on tekkinud küsimusi autismispektri häirete kohta. Loodame, et leiate meie veebilehelt oma küsimustele vastuse ja otsime koos lahendusi nendele, mis võivad algul vastuseta jääda.

Uudised


Näitus “Tikitud loodus”

posted on: sept. 29, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

4.oktoobrist kuni 27.novembrini on Eesti Põllumajandusmuuseumis avatud Martin Kiisi näitus “Tikitud loodus”. Kutsume kõiki huvilisi külastama!...

SA Archimedesel on avatud erivajadustega üliõpilaste stipendiumite taotlusvoor...

posted on: aug. 31, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

SA Archimedesel on avatud erivajadustega üliõpilaste stipendiumite taotlusvoor. Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotluskeskkonna ning taotluse esitamise tähtaeg on 20. septembril 2016. Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ning 2) õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel. Rohkem infot leiab SA Archimedese stipendiumite kodulehelt, võib ka pöörduda konkreetse stipendiumi spetsialisti Annela Oona poole...

Algab EENeti arvutijoonistuste võistlus

posted on: aug. 31, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Tarkusepäeval algab EENeti arvutijoonistuste võistlus „Ajarada“ Juba 15. korda toimub EENeti arvutijoonistuste võistlus, mis tänavu on esmakordselt pühendatud ajalooteemadele. Võistlusele on oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud, pilte saab esitada 1. septembrist kuni 18. novembrini 2016. Teemad: * Vaata, mida ma muuseumis nägin! * Elu ilma elektrita * Vöökirja saladus * Üks masin võidab sada sulast * Rabarahvas * Tii-tii-digitihane * Avastati vana laev * Must lagi oli meie toal Tingimused ja piltide esitamine: http://joonistaja.eenet.ee Auhinnatud saavad nii parimate piltide autorid kui ka parimad juhendajad – eraldi premeeritakse nii neid juhendajaid, kellel on kõige rohkem juhendatud pilte, kui ka neid, kelle juhendamisel jõuab enim pilte lõppvõistlusele. Võistluse korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus EENet koos Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Ornitoloogiaühinguga. HITSA pressiteate .pdf formaadis leiate lehel http://www.eenet.ee/EENet/uudised?newscrit=id&newssearch=3312 ja plakati eri suurustes: http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/gfx/2016_plakat_s.png http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/gfx/2016_plakat_k.png http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/gfx/2016_plakat_v.png Ootame palju ilusaid...

On veel paar vaba kohta 24.09 toimuvale Verge metoodika koolitusele vanematele...

posted on: aug. 12, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

24.septembril 2016 kell 10-16 toimub Tallinnas ühepäevane Verge metoodika koolitus autismispektri häirega laste, noorte ja täiskasvanute vanematele.   Koolitus on mõeldud neile vanematele, kes puutuvad kokku oma lapse väljakutsuva käitumisega ja tahavad toime tulla rasketes situatsioonides füüsilise ja verbaalse agressiooniga.   Registreerumiseks palun saada meile e-kiri autismeesti@gmail.com koos probleemse tüüpolukorra kirjeldusega.   Koolituse hind on 30.- osaleja kohta. Osalustasu kohta saadame koos registreerimiskinnitusega ka arve. Hinna sees on ka kohvipausid ja lõunapaus.   Koolitusgrupi suurus on piiratud ja registreerumine lõpeb grupi täitumisel.     VERGE METOODIKA TOIMETULEK FÜÜSILISE JA VERBAALSE AGRESSIOONIGA Agressiooni ennetav kommunikatsioon. Verbaalne piiride seadmine. Konfliktide emotsionaalne dünaamika. Füüsilise ründe ohu- ja hoiatussignaalid. Füüsiline sekkumine: kas ja millal peab sekkuma? Toimetulek enesele või teistele ohtliku inimesega: praktiline tehnikate harjutamine. Füüsiline piiride seadmine : kuidas trotslikku inimest eskortida, kuidas inimest kinni hoida abi saabumiseni, kuidas peatada enesevigastamist, inventari lõhkumist jms. Enesekaitse tehnkikad: kuidas tõrjuda võimalikku rünnet (juustest tirimine,...

Juhendmaterjalid töövõime ja puude hindamiseks uutele taotlejatele SKA-lt...

posted on: juuli 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele taotlejatele käivitus alates 1. juulist. Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud slaidiesitluse ja kommenteeritud taotluse vormi, mis on uutele taotlejatele ning nende abistajatel taotluse täitmisel toeks. Alates 01.01.2017 laineneb just see taotluse vorm ka kõigile senistele “süsteemis” olijatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse. NB! Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse vorm tõlgitud ka vene keelde, kuid täita saab seda hetkel vaid eesti keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanketid/uusvormvene2.pdf Juhendmaterjal...

Mida toob tööealistele puudega inimestele 1. juuli 2016 töövõimereformi vaates?...

posted on: juuni 20, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Mida toob tööealistele puudega  inimestele 1. juuli 2016 töövõimereformi vaates? Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Regina Salmu, Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik   Töövõimereformi käivitumise ajal kehtib korraga nii vana kui uus metoodika. Et muudatustest oleks lihtsam aru saada, selgitame ja toome näiteid, kes, kuhu ja millal peab pöörduma.   1.07.2016 käivitub töövõimereformi teine etapp, mis muudab töövõime ja puude raskusastme tuvastamise metoodikat. Senised töövõime kaotuse protsendid asenduvad uues süsteemi järk-järgult kaheastmelise süsteemiga: osaline töövõime ja puuduv töövõime. Senise töövõimetuspensioni asemel hakatakse määrama töövõime toetust, mille suurus alates 1.07.2016 on osalise töövõime korral 192 ja töövõime puudumisel 337 eurot kuus. Kui uue hindamise tulemusena tuvastatakse senisel töövõimetuspensionäril osaline töövõime, kuid varasem töövõimetuspension ületab uut toetust, siis säilitatakse toetus varasema töövõimetuspensioni määras. Seda tingimusel, et inimene oli püsivalt töövõimetuks tunnistatud kestusega vähemalt kaks aastat ja töövõime hindamise taotlus on töötukassale esitatud tähtaegselt.  Näiteks kui teile on praegu määratud 90%-ne töövõimetus kestusega...

XXI puuetega inimeste kultuurifestival 3.-4.juunil Tartus...

posted on: mai 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

3.-4.juunil toimub Tartus Vanemuise kontserdimajas XXI Puuetega inimeste kultuurifestival. Oodatud on kõik huvilised. Sissepääs prii. Festival:             ...

Huvitav koolitus Portugalis 25.-27.novembril 2016

posted on: mai 16, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Huvitav koolitus spetsialistidele (psühholoogid, logopeedid, vaimse tervise spetsialistid ja õpetajad) Portugalis 25-27.novembril 2016. Soodushind kehtib kuni...

Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu tugigrupi kohtumine 18.mail...

posted on: mai 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing kutsub tugigrupi kohtumisele 18.mail, kus tutvustatakse Merimetsa Tugikeskuse teenuseid autismispektri häirega...

Vanemate vestlusring 21.mail

posted on: mai 3, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

  Laupäeval, 21.mail kell 11.00-14.00 toimub vanemate vestlusring Tartus, Rahu tn 8 (Tartu Puuetega Inimeste Kojas). Vanematega vestlevad kliiniline psühholoog Katrin Pruulmann ja kliiniline psühholoog Margit Koolmeister. Vestlusringi ootame autismispektri häiretega laste vanemaid, kes soovivad aidata ennast ja teisi. Ürituse omaosalustasu on 2 EUR, mille saab tasuda kohapeal. Palume osaleda soovijatel ette registreerida tel 5119685 või meilil: autismeesti(ät)gmail.com Kui te olete registreerunud, kuid mingil põhjusel siiski ei saa osaleda, siis palume kindlasti sellest ka teavitada!...

« Vanemad