subscribe: Posts | Comments

Määratlemata

Määratlemata

Määratlemata

Eesti Autismiühing on ellu kutsutud selleks, et . . .

  • toetada autismispektri häirega inimesi ja nende peresid ning kaitsta nende õigusi
  • koolitada ja nõustada kõiki võrgustikuliikmeid, kellel on kokkupuuteid autismispektri häirega
  • katusorganisatsioonina koondada piirkondlikke organisatsioone kogu Eestis
  • olla koostööpartneriks kõigile asjaomastele institutsioonidele nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel
  • toetada ühiskonnapoolse mõistva suhtumise arengut autismispektri häirega inimestesse
  • toetada sobilike ja kaasaegsete sekkumisviiside kasutamist autismispektri häirega inimeste õpetamisel, arendamisel ja toetamisel läbi elukestva õppe

Meie soov on aidata kõiki, kellel on tekkinud küsimusi autismispektri häirete kohta. Loodame, et leiate meie veebilehelt oma küsimustele vastuse ja otsime koos lahendusi nendele, mis võivad algul vastuseta jääda.

Uudised


Korralise üldkoosoleku kutse 17.mail 2016

posted on: apr. 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Hea Eesti Autismiühingu liige!   Ootame Teid teisipäeval, 17. mail 2016.a.  kell 14.00 Tartu Puuetega Inimeste Koja roosasse saali  (Rahu 8, Tartu) Eesti Autismiühingu korralisele üldkoosolekule. Päevakord: “Arvuti ja internet- kas sõbrad või vaenlane?” (Räägime sellest, mida teevad meie lapsed arvutis ja internetis, interneti- ja virtuaalmaailma võimalikest ohtudest, internetisõltuvusest) Kätlin Konstabel, psühholoog, 90 min Ülevaade Sotsiaalministeeriumi uuringust patsientide esindusorganisatsioonide kohta Eestis (2016). Marianne Kuzemtšenko, 20 min Ülevaade Praxise uuringust erivajadustega noortest ja nende kaasamisest noorsootöösse (2016) Marianne Kuzemtšenko, 20 min EAÜ 2015. majandusaasta aruanne. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse esimees. 15 min Revisjonikomisjoni järeldusotsus. Ene Soidla, revisjonikomisjoni liige. 10 min Jooksvad küsimused, 2016.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne Kuzemtšenko. 30 min   NB! Kui Te ei saa koosolekul osaleda, võite enda nimel hääletama volitada mõnda teist ühingu liiget, abikaasat või advokaati. Selleks palun täitke juuresolev volitus ja kas (valige teile sobiv variant): postitage aadressil Eesti Autismiühing, Rahu 8, Tartu 50112 hiljemalt...

1.juulist muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele...

posted on: apr. 27, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Alates 01.07.2016 muutub puude astme määramise ja toetuste süsteem tööealistele. Vastav määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/101032016011 See tähendab, et uue süsteemi järgi määratakse alates 01.07.2016 puude aste ja liik neile 16-64-aastastele: a) kes taotlevad puuet tööeas esmakordselt b) kelle varasema puude astme ja liigi määramise ning toetuse määramise otsuse tähtaeg jõuab kätte ja kes soovivad uut määramist taotleda. Puude astme ja liigi määramise taotlemiseks tuleb alates 01.07.2016 pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse (nagu senigi) või Töötukassasse. Puude astme ja liigi määramist saab taotleda ka koos töövõime hindamise taotlemisega. Puudetoetuste suurused on uues süsteemis seotud puude astme ja liigiga. Määruses on kirjas, kui mitu protsenti moodustab toetus summa sotsiaaltoetuse määrast kuus. Sotsiaaltoetuste määr kuus on 2016 aastal 25,57 eurot. Arusaamise lihtsustamiseks on tabelisse koondatud toetuste kuusummad vastavalt puude liigile ja astmele. Tabel on leitav...

Seminar Barcelonas 21.oktoobril 2016

posted on: apr. 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

21.oktoobril 2016 toimub Barcelonas seminar “Autism and Adulthood”. Loe...

Vanemate nõustamine 30.aprillil

posted on: apr. 11, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Psühholoogilise nõustamise vestlusring   Laupäeval, 30.aprillil kell 11.00-14.00 toimub vanemate vestlusring Tartus, Rahu tn 8 (Tartu Puuetega Inimeste Kojas). Vanematega vestlevad kliiniline psühholoog Katrin Pruulmann ja kliiniline psühholoog Margit Koolmeister. Vestlusringi ootame autismispektri häiretega laste vanemaid, kes soovivad aidata ennast ja teisi. Ürituse omaosalustasu on 2 EUR, mille saab tasuda kohapeal. Palume osaleda soovijatel ette registreerida tel 5119685 või meilil: autismeesti(ät)gmail.com Kui te olete registreerunud, kuid mingil põhjusel siiski ei saa osaleda, siis palume kindlasti sellest ka...

Tugigrupp Tallinnas 28.aprillil

posted on: apr. 5, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing korraldab tugigrupi vanematele...

Rahvusvaheline autismipäev 2.aprillil

Rahvusvaheline autismipäev 2.aprillil

posted on: apr. 1, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

PRESSITEADE  1.aprill 2016   Laupäeval, 2.aprillil korraldab Eesti Autismiühing koos Tallinna Tondi Põhikooliga Tallinnas teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismipäeva. Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autism on vägagi keerukas diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autism ei tähenda kasvatamatust, vaid nende inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ühiskonnale arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Tallinna Tondi Põhikool on üks esimesi koole Eestis, kus hakati jagama spetsiifilist õpet autismiga lastele ja neil on hindamatu kogemus, mida jagada kõigile lapsevanematele ja spetsialistidele”. Teabepäevale oodatakse kõiki, kes soovivad ennast muuta teadlikumaks – lapsevanemaid, valdkonna spetsialiste, aga ka kõiki teisi huvilisi. Teabepäeval jagavad oma kogemusi autistlike laste õpetamisega Tondi Põhikooli direktor Sirli Väinsar, õpetajad Linnu Mae ja Ege Kuusk ning oma kogemust autistliku lapse kasvatamisel jagab lapsevanem Angelika Tief. Autismist meediku pilgu läbi...

Palutakse lapsevanemate abi!

posted on: märts 21, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Hea Autismiühingu liige! Minu nimi on Susanne Tikkerbär, Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistri üliõpilane. Mind on paar aastat paelunud autismi olemus ja lapsed, kellel on see häire. Olen olnud 2 aastat tugiisikuks autismispektri häirega lastele ning ka töötanud üks-ühele õpetajana imelisele autismispektri häirega poisile. Oma väikesest kogemusest, huvist ning valitsuse lubadustest tingituna soovin lõputöö raames viia läbi uurimuse autismist ja seetõttu vajan ma Teie abi. Palun Teie kaasabi, et selgitada välja autistlike laste/noorte võimalused huvihariduses. Selleks palun Teil täita küsimustik, mis on anonüümne ning mille kogutud andmeid kasutatakse magistritöö jaoks. Ankeet koosneb viiest osast ja sellele vastamine võtab aega kuni 15 minutit. Ootan Teie vastuseid kuni 20.03.2016. Tänan Teid ette, et aitate kaasa läbiviidavale uurimusele ja andmete kogumisele! Uurimusega seonduvad küsimused palun saata aadressile susanne.tikkerbar@gmail.com. Lastevanemate arvamused nende autismispektri häirega lapse/noore huvitegevuses osalemise võimaluste kohta..Link küsitluse avamiseks –> https://docs.google.com/forms/d/1lWdk1bzzA81aZkYDickdVkajlRYtNgi_atO8-mGwdjg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link Tänulik, Susanne...

2.aprillil tähistame rahvusvahelist autismipäeva

posted on: märts 7, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

2.aprillil tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist autismipäeva. Meie tähistame seda Tallinnas Tondi Põhikoolis, kutsume kõiki huvilisi seda koos meiega tähistama.       2. aprillil 2016 Tondi Põhikoolis (Tondi 40, Tallinn) Autismipäev “Räägime autismist” 11.00 Avamine ja tervitussõnad. Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiühing 11.15 Mida me teeme Tondi Põhikoolis? Sirli Väinsar, Tondi Põhikooli direktor 11.30 Muusikaline tervitus Tondi Põhikooli lastelt 11.50 Autismidiagnoos muutuvas ajas. Anne Kleinberg, Tallinna Lastehaigla, Laste Vaimse Tervise Keskus, lastepsühhiaater 12.10 Autismispektri häirega laps sobib Tondi Põhikooli. Linnu Mae, Tondi põhikooli Tuisu osakonna õppejuht 12.30 Autismispektri häirega laste õpetamine toimetuleku õppekava järgi. Ege Kuusk, Tondi Põhikool, klassiõpetaja 12.50 Loetu mõistmise õpetamisest autistlikele lastele. Kadi Lukanenok, Tallinna Ülikool, eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor 13.10 Saori telgedel kudumine kui teraapia. Anneli Säre, tekstiilikunstnik 13.30 Tantsuteraapia võimalused autistlike laste ja noorte arengu toetamisel. Terje Kaldur, Tallinna Ülikool, tantsu- ja liikumisteraapia lektor 13.50 Minu laps koolis ja pärast kooli. Angelika Tief 14.10 Tugigrupid toeks autismispektri häirega inimeste pereliikmetele. Aet Urbas, Marit Ummelas, Tallinna ja Harjumaa...

9.aprilli Verge metoodika koolituse grupp on täitunud

posted on: märts 2, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

Vabandame võimalike soovijate eest, sest vabadele kohtadele 9.aprillil toimuvale Verge metoodika koolitusele on soovijad leitud.

On veel mõned vabad kohad Verge metoodika koolitusele Tartus...

posted on: märts 1, 2016 | author: Marianne Kuzemtšenko

On veel mõned vabad kohad 9.aprillil 2016 kell 10-16 Tartus toimuvale ühepäevasele Verge metoodika koolitusele autismispektri häirega laste, noorte ja täiskasvanute vanematele.   Koolitus on mõeldud neile vanematele, kes puutuvad kokku oma lapse väljakutsuva käitumisega ja tahavad toime tulla rasketes situatsioonides füüsilise ja verbaalse agressiooniga.   Koolitusgrupi suurus on piiratud ja registreerumine lõpeb grupi täitumisel.   Registreerumiseks palun saada meile e-kiri autismeesti@gmail.com koos probleemse tüüpolukorra kirjeldusega.   Koolituse hind on 30.- osaleja kohta. Osalustasu kohta saadame koos registreerimiskinnitusega ka arve.       VERGE METOODIKA TOIMETULEK FÜÜSILISE JA VERBAALSE AGRESSIOONIGA Agressiooni ennetav kommunikatsioon. Verbaalne piiride seadmine. Konfliktide emotsionaalne dünaamika. Füüsilise ründe ohu- ja hoiatussignaalid. Füüsiline sekkumine: kas ja millal peab sekkuma? Toimetulek enesele või teistele ohtliku inimesega: praktiline tehnikate harjutamine. Füüsiline piiride seadmine : kuidas trotslikku inimest eskortida, kuidas inimest kinni hoida abi saabumiseni, kuidas peatada enesevigastamist, inventari lõhkumist jms. Enesekaitse tehnkikad: kuidas tõrjuda võimalikku rünnet (juustest tirimine, hammustamine,...

« Vanemad