subscribe: Posts | Comments

2015.a. üritused

5.-6.veebruar ABA koolitusseminar Tallinnas (vene keeles)

14.veebruar vanemate nõustamisring

14.märts vanemate nõustamisring

02.aprill Autismipäev Tartu Herbert Masingu Koolis

11.aprill vanemate nõustamisring

3.mai emadepäeva kingituste valmistamine

7.mai koolitus Tartu annelinna Gümnaasiumis

22.mai üldkoosolek Tartus

27.mai Autismipäev Jõhvis

5.juulil perede väljasõit Vembu-Tembumaale

26.september vanemate nõustamisring

26.-27.oktoober koolitus “Seksuaalkasvatus autismispektri häirega noortele” Tallinnas

7.novembril vanemate nõustamisring

13.november infopäev “Autismispektri häirega inimene tööle -kas ja kuidas?” Raplas

20.november infopäev “Autismispektri häirega inimene tööle -kas ja kuidas?” Viljandis

5.detsembril vanemate nõustamisring

7.detsembril “Autismispektri häirega inimene tööle -kas ja kuidas?” Tallinnas

11.detsembril “Autismispektri häirega inimene tööle -kas ja kuidas?” Tartus

13. detsembril jõuluüritus Luunjas Tartumaal