subscribe: Posts | Comments

Seadusandlus

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine
allikas: http://www.ensib.ee/puude-raskusastme-ja-lisakulude-tuvastamine-3/

Püsiva töövõimetuse määramine
allikas: http://www.ensib.ee/ekspertiis-ja-rehabilitatsioon/

Rehabilitatsiooniteenus
allikas: http://www.ensib.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
allikas: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/

Kasulikke linke

Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee

Sotsiaalministeerium www.sm.ee

Haridus- ja teadusministeerium www.hm.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda www.epikoda.ee

Veebileht “Töö ja puuetega inimesed” www.pite.ee

“Nõuandeid tööandjale”, Eesti Puuetega Inimeste Koja infomaterjal

Töötervishoiuajakirja erinumber “Erivajadusega inimene – hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?”

Rehabilitatsiooniportaal www.rehabilitatsioon.invainfo.ee

Eesti Patsientide Esindusühingu infomaterjal patsientidele Patsiendi ABC

Eesti Töötukassa “Teenused erivajadusega inimestele”

Õppefilmid “Kuidas käituda erivajadusega või puudega inimesega ametiasutustes”

 

PISTS muudatused 01.10.2008

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused alates 1.oktoobrist 2008