subscribe: Posts | Comments

Autismialaseid materjale

“Autismispektri häirega inimesed. Äratundmine, arusaamine, sekkumine” C.Barthelemy, J.Fuentes, P.Howlin, R.van der Gaag, Autism Europe

“Autismispektri häired: kümme näpunäidet minu toetamiseks”. J.Fuentes

(Official text is the English language version: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2014.07.017.
Cite as: Fuentes J. Autism Spectrum Disorders: Ten Tips to Support Me. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014;53:1145-1146.
This translation is provided as a courtesy.)

 

 

Terje Kippar-Pähn “Riigi- ja eraerikoolide autistlike laste õpetajate ja lapsevanemate hinnang õppeasutusele ja haridusele“, TÜ bakalaureusetöö 2007

Gretel Markov “Õdede-vendade hinnangud suhetele autisliku lapsega“, TÜ bakalaureusetöö 2006

Maia Szalavitz “Tere tulemast minu maailma

Liis Nõupuu “Using Video Modeling to Teach Children with Autism the Skills for Palying”, TÜ seminaritöö 2009

Siu Etti “Kompleksse taastusravi mõju Aspergeri sündroomiga lapsele”, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplomitöö, 2009

Anu Mets “Using social stories™ with illustrative videos to teach emotion recognition to a child with Asperger’s syndrome“, Tartu Ülikool, 2011

Karin Kobolt “PEP-3 test 3-8 aastaste autismiga laste arengu hindamisel”, Tartu Ülikooli magistritöö, 2010

Ursula Valgur “Aspergeri sündroomiga täiskasvanute sotsiaalne suhtlemine”, Tallinna Ülikooli magistritöö, 2012

Angelika Karama “Autismispektri häirega laste ja nende perede toetamine: vajadused ja võimalused Raplamaa juhtumite näitel”, Tartu Ülikooli Pärnu kolledz, 2012

Kristina Tupits “ TEACCHi põhimõtete kasutamise mõju autismispektri häirega õpilaste akadeemilisele edukusele eesti keeles”, Tartu Ülikool, 2012

Karina Loonurm, Anna Veldemann “Pervasiivsete arenguhäiretega laste vanemate/hooldajate kogemus toitumisteraapia efektiivsusega”, Tartu Ülikooli bakalaureusetöö, 2013

Terje Kurismann “Individuaalse arenduskava rakendamine 6-aastase autismiga poisi õpetamisel lasteaia erirühmas”, Tartu Ülikool, 2013

Kristjan Grau Aspergeri sündroom. Uurimustöö, Ülenurme Gümnaasiumi kaitstud uurimustöö, 2013

Sigrid Tenno “Ajalehepiltidel kujutatud põhiemotsioonide äratundmine autismispektri häirega 3.klassi õpilaste poolt”, Tartu Ülikool, 2013

Kristi Soogenbits “Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine“, Tartu Ülikool, 2013

Elis Randma “Biomeditsiinilise sekkumise mõju autismispektri häirega laste sümptomaatikale”, Tartu Ülikool, 2014

Maris Annus “Autistlike laste vanemate ajendid sekkumisviisi valikul kahe perekonna näitel“, Tartu Ülikool, 2013

Maria Kaširova Õendussekkumised Aspergeri sündroomiga lapsele koolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, 2015