subscribe: Posts | Comments

Lapsevanematele

Kui teil tekib kahtlusi…

Kontroll-lehed ja küsitluslehed on abiks siis, kui teile tundub, et lapsel võib midagi viga olla.  Täitke küsitluslehed  – kui vastate mitmetele küsimustele jaatavalt ja teile tundub, et autismidiagnoos võiks olla vastus teie kahtlustele, siis pöörduge oma perearsti poole, kes suunab vajalike uuringute tegemiseks spetsialisti juurde.

Ärge diagnoosige ise oma last –  teil puuduvad selleks vajalikud teadmised ja kogemused! Autismidiagnostikaga tegelevad lastepsühhiaatrilised meeskonnad, kellel on olemas vajalikud oskused.