subscribe: Posts | Comments

Järgmine nõustamisring toimub 13.detsembril

Järgmine nõustamisring toimub 13.detsembril kommenteerimine on välja lülitatud

Laupäeval, 13.detsembril kell 11.00-14.00 toimub Tartus, Rahu tn 8 (Tartu Puuetega Inimeste Kojas) järgmine vanemate vestlusring.

Vanematega vestlevad kliiniline psühholoog Katrin Pruulmann ja kliiniline psühholoog Margit Koolmeister.

Vestlusringi ootame autismispektri häiretega laste vanemaid, kes soovivad aidata ennast ja teisi.

Ürituse omaosalustasu on 2 EUR, mille saab tasuda kohapeal.

Palume osaleda soovijatel kindlasti ETTE REGISTREERIDA tel 5119685 või meilil: autismeesti(ät)gmail.com

Kui te olete registreerunud, kuid mingil põhjusel siiski ei saa osaleda, siis palume kindlasti sellest ka teavitada!

 

 

В субботу, 13-ого декабря  с 11.00 до 14.00, в Тарту по адресу ул. Раху 8 собирается группа поддержки для родителей которые воспитывают детей с аутизмом. В группу поддержки ожидаются родители которые нуждаются в совете и информации и желают помочь себе и другим. Беседу в группе проводят клинические пcихологи Катрин Пруулманн и Маргит Коолмейстер.

Участие в группе стоит 2 EUR, которые надо заплатить на месте.

Просим всех желающих заранее зарегистрироваться по телефону 5119685 или по э-мейлу: autismeesti(ät)gmail.com

Если Вы зарегистрировались, но по какой-либо причине не сможете прийти, то обязательно просим об этом сообщить.