subscribe: Posts | Comments

Mittetulundusühingu Päikeseratas projekti “Toetatud töökoht haridusliku erivajadusega noorele”

Mittetulundusühingu Päikeseratas projekti “Toetatud töökoht haridusliku erivajadusega noorele” kommenteerimine on välja lülitatud

Mittetulundusühingu Päikeseratas projekti “Toetatud töökoht haridusliku erivajadusega noorele” eesmärgiks on käivitada uudne teenus erivajadustega noorte tööturule kaasamiseks.

 Kogenud meistrite ja noorsootöötaja juhendamisel pakutakse 16.-19/20.aastastele hariduslike erivajadustega noortele (eelkõige psüühikahäiretega, autismispektrihäiretega noored) võimalust kuni 6-kuu jooksul omandada kutse- ja sotsiaalseid oskuseid, käia tööl ja teenida raha (kuni 23 tundi nädalas) ning osaleda arendavates vaba aja tegevustes. Noortele pakutakse töövõimalust ehitus-ja remonditöödel, heakorra- ja koristustöödel.