subscribe: Posts | Comments

Seadusandlus

PUUDE TAOTLEMINE JA TUVASTAMINE

Puude taotlemine ja tuvastamine
allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine

Lapse puude tuvastamine https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine#Lapse%20puude%20tuvastamine

Tööealise inimese puude tuvastamine https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine#T%C3%B6%C3%B6ealise%20inimese%20puude%20tuvastamine

Puude tuvastamise jaoks vajalikud blanketid leiad siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid

Puudega isiku kaart https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Puudega%20isiku%20kaart

Puudega inimeste sotsiaaltoetuste kohta info leiad siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Puuetega%20inimeste%20sotsiaaltoetused

Sotsiaalne rehabilitatsioon:

 

 

 

Kasulikke linke

Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee

Sotsiaalministeerium www.sm.ee

Haridus- ja teadusministeerium www.hm.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda www.epikoda.ee

Veebileht “Töö ja puuetega inimesed” www.pite.ee

“Nõuandeid tööandjale”, Eesti Puuetega Inimeste Koja infomaterjal

Töötervishoiuajakirja erinumber “Erivajadusega inimene – hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest?”

Rehabilitatsiooniportaal www.rehabilitatsioon.invainfo.ee

Eesti Patsientide Esindusühingu infomaterjal patsientidele Patsiendi ABC

Eesti Töötukassa “Teenused erivajadusega inimestele”

Õppefilmid “Kuidas käituda erivajadusega või puudega inimesega ametiasutustes”