subscribe: Posts | Comments

Uued igapäevaelu toetamise teenused

Uued igapäevaelu toetamise teenused kommenteerimine on välja lülitatud

Alates 2018. aastast on lisandunud riikliku erihoolekandeteenuste raames pakutava igapäevaelu toetamise teenusele lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele täisealistele: igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena ja igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele.

vt lähemalt: http://www.epikoda.ee/uued-igapaevaelu-toetamise-teenuse-alaliigid/